Wat doen we

Human resources consulting

JCL Consulting begeleidt business leaders en organisaties bij

de strategische alignering van hun human resources management:

  • Analyse van de policies inzake het beheer van de human resources
  • Analyse van de organisatie en de performance van HR teams
  • Aanbevelingen en begeleiding bij de uitvoering van de alignering

Deze opdrachten kunnen eventueel gecombineerd worden met interim management tijdens de transitie; specifiek voor KMO’s kan deze consultancy de vorm aannemen de ter beschikking stelling van HR expertise op deeltijdse basis.

de strategische alignering van policies en systemen inzake remuneratie.

het positioneren van de policies inzake HR  management, inzake corporate social responsibility, diversity en inclusiveness.